Menu:

NIEUWS

VOLGENDE VOETBEDEVAART:

4 en 5 mei 2024.

Meer weten...Bijkomende info via ons secretariaat.

MUZIKANTEN:

Wenst u aan de voetbedevaart deel te nemen als muzikant, neem dan contact op met ons secretariaat.

De Broederschap

Statuten

Lange tijd was de Broederschap een feitelijke vereniging. In 2000 werden de statuten van onze vereniging, oorspronkelijk opgericht in 1810, gewijzigd. Deze statuten werden deels opgenomen in het intern reglement, deels in de nieuwe statuten van de v.z.w. die opgericht werd op 24 april 2015. Hier vindt U de integrale tekst van de oprichtingsakte van de vzw, de aanpassing uit 2019, de aanpassing uit 2023 en van het intern reglement. Op 27 maart 2019 werden de statuten aangepast omwille van het ontslag van Agnes.


Privacyverklaring

Conform de GDRP wetgeving van 25 mei 2018 werd een privacyverklaring door de Broederschap opgesteld betreffende de verkregen persoonsgebonden gegevens van de steunende leden van de Broederschap en van de deelnemers aan de bedevaart.

Hier vindt U de integrale tekst van onze privacy verklaring.


Steunend lid

De voetbedevaart wordt voornamelijk gefinancierd door de bijdragen van de steunende leden. De contributie bedraagt 2 euro per jaar. Bij het overlijden van een van onze leden wordt door de broederschap een zielemis aangeboden aan de nabestaanden. U kan zich als lid inschrijven of wijzigingen doorgeven op ons secretariaat of via computer. DRUK HIER, vul het formulier in en verzend het.

Lees ook de privacy verklaring van de Broederschap!

Woont u in Boom, dan kan u er nog steeds voor kiezen dat de ophaling van de steungelden door onze ijveraars gebeurt. Woont u buiten de gemeente Boom dan vragen wij u de steungelden te storten op rekening van de Broederschap BE68 7310 1432 3134. Alvast van harte dank.


De algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit het Bestuursorgaan van de v.z.w. en uit de "werkende leden", zoals bepaald in de statuten.

Tot het Bestuursorgaan behoren: Kris Mampaey, Bart Scheers, Sarah Buelens, Gunter Van den Sande, Gunther Van Hoof, Wim Hoefman, Hendrik Oorts, Ann Buelens en Swa Oorts.

Tot de "werkende leden" behoren: Omer Van der Heyden, Maria Naegels en Mia Anthoni.

Volgende aanstellingen gebeurden door het Bestuursorgaan:

  Kris Mampaey Voorzitter
  Bart Scheers Processieleider voetbedevaart
  Mia Anthoni Kruisdrager voetbedevaart
  Sarah Buelens Contactpersoon De Pelgrim
  Ann Buelens Secretariaat
  Maria Naegels Verantwoordelijke financiŽn
  Omer Van der Heyden Assistent administratieve taken
  Hendrik Oorts Verantwoordelijke ledenadministratie
  Swa Oorts Verantwoordelijke voorbidders voetbedevaart
  Gunter Van den Sande Verantwoordelijke bedevaartkapel voetbedevaart
  Gunther Van Hoof Verantwoordelijke veiligheid, busbegeleiding en medisch team voetbedevaart
  Wim Hoefman Verantwoordelijke veiligheid voetbedevaart
     


In juni 2023 nemen we in het bestuur afscheid van onze oud-voorzitter en icoon van de voetbedevaart, Francois Sel. 53 jaar lang was hij een steunpilaar binnen de Broederschap. Francois behoudt de titel van ere-voorzitter van de Broederschap. Oneindig veel dank, Cois.Tijdens de bestuursvergadering van juni 2023 werd tevens beslist tot een overgang van het secretariaatswerk van Omer naar Ann. Het adres van het secretariaat is voortaan Victor de Meyerestraat 14 te 2850 Boom. Omer zal Ann nog een tijdje blijven bijstaan. Het e-mailadres van het secretariaat zal eveneens wijzigen!! Voortaan kan u het secretariaat bereiken via secretariaat@boomscherpenheuvel.be. Veel succes, Ann.

Terug naar boven


Vrijwilligerswerk

De nieuwe wet op het vrijwilligerswerk verplicht ons de gegevens die bijgevoegd werden in de organisatienota aan al onze vrijwilligers bekend te maken. Het bestuur heeft er voor gekozen om naast de gewone verzekering voor de deelnemers, ook een verzekering voor de vrijwilligers af te sluiten. Deze verzekering is het gehele jaar door geldig en dekt alle vrijwilligerswerk dat ten voordele van de broederschap en zijn bedevaart wordt uitgevoerd. Daarnaast schrijft de Broederschap tijdens het bedevaartweekend in op de vrijwilligersverzekering, die door het Vlaamse Gewest wordt aangeboden.


Terug naar boven