Menu:

NIEUWS

VOLGENDE VOETBEDEVAART:

21 en 22 mei 2022.

Meer weten...Bijkomende info via ons secretariaat 03/844.00.45

MUZIKANTEN:

Wenst u aan de voetbedevaart deel te nemen als muzikant, neem dan contact op met ons secretariaat 03/844.00.45

De Broederschap

Statuten

Lange tijd was de Broederschap een feitelijke vereniging. In 2000 werden de statuten van onze vereniging, oorspronkelijk opgericht in 1810, gewijzigd. Deze statuten werden deels opgenomen in het intern reglement, deels in de nieuwe statuten van de v.z.w. die opgericht werd op 24 april 2015. Hier vindt U de integrale tekst van onze nieuwe statuten en van het intern reglement. Op 27 maart 2019 werden de statuten aangepast omwille van het ontslag van Agnes.


Privacyverklaring

Conform de GDRP wetgeving van 25 mei 2018 werd een privacyverklaring door de Broederschap opgesteld betreffende de verkregen persoonsgebonden gegevens van de steunende leden van de Broederschap en van de deelnemers aan de bedevaart.

Hier vindt U de integrale tekst van onze privacy verklaring.


Steunend lid

De voetbedevaart wordt voornamelijk gefinancierd door de bijdragen van de steunende leden. De contributie bedraagt 2 euro per jaar. Bij het overlijden van een van onze leden wordt door de broederschap een zielemis aangeboden aan de nabestaanden. U kan zich als lid inschrijven of wijzigingen doorgeven op ons secretariaat of via computer. DRUK HIER, vul het formulier in en verzend het.

Lees ook de privacy verklaring van de Broederschap!

Woont u in Boom, dan kan u er nog steeds voor kiezen dat de ophaling van de steungelden door onze ijveraars gebeurt. Woont u buiten de gemeente Boom dan vragen wij u de steungelden te storten op rekening van de Broederschap BE68 7310 1432 3134. Alvast van harte dank.


De algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de Raad van Bestuur van de v.z.w. en uit de "werkende leden", zoals bepaald in de statuten.

Tot de Raad van Bestuur behoren: Kris Mampaey, Bart Scheers, Sarah Buelens, Gunter Van den Sande, Gunther Van Hoof, Hendrik Oorts en Swa Oorts.

Tot de "werkende leden" behoren: François Sel, Omer Van der Heyden, Maria Naegels, Mia Anthoni en Wim Hoefman.

Volgende aanstellingen gebeurden door de Raad van Bestuur:

  Kris Mampaey Voorzitter
  François Sel Erevoorzitter
  Bart Scheers Processieleider voetbedevaart
  Mia Anthoni Kruisdrager voetbedevaart
  Sarah Buelens Contactpersoon De Pelgrim
  Ann Buelens Assistent administratieve taken
  Maria Naegels Verantwoordelijke financiën
  Omer Van der Heyden Verantwoordelijke secretariaat / vaandrig
  Hendrik Oorts Verantwoordelijke ledenadministratie
  Swa Oorts Verantwoordelijke voorbidders voetbedevaart
  Gunter Van den Sande Verantwoordelijke bedevaartkapel voetbedevaart
  Gunther Van Hoof Verantwoordelijke veiligheid voetbedevaart
  Wim Hoefman Assistent veiligheid


     

In 2019 namen we afscheid van Agnes Forceville als lid van ons bestuur. We danken Agnes voor vele jaren van inzet voor onze Broederschap.

We mochten in mei 2019 Wim Hoefman verwelkomen in het bestuur van onze Broederschap. Hij zal Gunther bijstaan om de veiligheid tijdens de voetbedevaart in goede banen te leiden. We wensen Wim te danken voor zijn engagement.

Na de evaluatievergadering van de voetbedevaart 2019 namen we ook afscheid van Yvon Fonteyne als lid van ons bestuur. We danken Yvon voor meer dan 20 jaar inzet binnen het bestuur van onze Broederschap.

Vanaf mei 2020 komt Aan Buelens ons bestuur versterken. Ze zal de bestuursleden die met de administratie belast zijn, bijstaan. Hartelijk welkom Ann.

Terug naar boven


Vrijwilligerswerk

De nieuwe wet op het vrijwilligerswerk verplicht ons de gegevens die bijgevoegd werden in de organisatienota aan al onze vrijwilligers bekend te maken. Het bestuur heeft er voor gekozen om naast de gewone verzekering voor de deelnemers, ook een verzekering voor de vrijwilligers af te sluiten. Deze verzekering is het gehele jaar door geldig en dekt alle vrijwilligerswerk dat ten voordele van de broederschap en zijn bedevaart wordt uitgevoerd. Daarnaast schrijft de Broederschap tijdens het bedevaartweekend in op de vrijwilligersverzekering (Belfius), die door het Vlaamse Gewest wordt aangeboden.

Terug naar boven