RICHTLIJNEN OM EEN VEILIGE “BEDE”VAART TE BELEVEN

            

VERKEER

1.          De onderrichtingen van de processieleiding dienen stipt gevolgd.  Enkel zij geven het vertreksein en enkel zij geven het bevel om van richting of  baanvak te veranderen.

2.          Voor de veiligheid dient het verkeersreglement stipt geëerbiedigd.  Blijf daarom in gesloten formatie en houd rechts!  Ga zeker nooit over de witte lijn!  Wandel ook niet op het fietspad, tenzij dit door de processieleiding gevraagd wordt.

3.          Niemand vertrekt of stapt vóór het kruis.  Niemand stapt na de rode lichten  die ’s nachts gedragen worden.

“BEDE”VAART

4.          Wij zijn op “bede”vaart.  Mogen wij u vragen dat uw gedrag, taal en kledij hiermee in overeenstemming is.

5.          Tracht tijdens de gebeden zoveel mogelijk mee te bidden of bewaar tenminste de stilte om anderen niet te storen in hun gebed.  Beperk ook het gebruik van uw gsm  tijdens het stappen, want ook dat stoort

6.          Wij zijn fier op de liederen, eigen aan onze bedevaart. Tussen de gebeden worden dan ook enkel onze liederen gezongen.

AUTOBUS

7.          De autobus volgt ons om de vermoeiden wat rust te bieden.  Maak er geen stort van pakjes van.  Enkel regenmantels mogen op de bus gelegd worden, GEEN pakken.  Gelieve voor de processievorming te Scherpenheuvel (parking Heuvelcars) en bij aankomst te Boom onmiddellijk uw mantels uit de autobus te halen.

VERZORGING

8.          Verzorgen doen enkel de mensen die door het bestuur van de bedevaart zijn aangeduid.  Verzoek om verzorging aanstonds ná aankomst op een rustplaats.  Ook te Scherpenheuvel is er verzorging voorzien.  Indien u er gebruik wil van maken, tracht zo snel mogelijk met onze mensen af te spreken.

BAGAGE

9.          Wacht niet tot het vertrek om de reiszak terug in de wagens te plaatsen.

VERZEKERING

10.     Geef uw inschrijvingsformulier af te Boom.  Bij de inschrijving te Boom dient tevens de bijdrage voor de verzekering betaald.

LET OP: GEEN INSCHRIJVING = GEEN VERZEKERING

 

Wij wensen iedereen een veilige en devote bedevaart.