Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel Boom v.z.w.

(oorspronkelijk als feitelijke vereniging opgericht te Boom op 1 juni 1810 –

oprichting  v.z.w.  op 24 april 2015 met neerlegging der statuten op 5 mei 2015)

 

Intern reglement

VOORWOORD

De Broederschap, bij decreet van Kardinaal E.J. Van Roey, aartsbisschop van Mechelen en primaat van België, opgericht in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw en St. Rochus te Boom heeft tot doel de verering van Onze-Lieve Vrouw uit te dragen, met als hoofdactiviteit het inrichten van een jaarlijkse voetbedevaart van Boom naar Scherpenheuvel.

ORGANISATIE

Het organigram van de vereniging wordt beschreven in de oprichtingsakte van de v.z.w. Alle taken worden uitgevoerd in opdracht van en onder toezicht van een door de algemene vergadering aangestelde verantwoordelijke die tot de werkende leden behoort. Uitvoering van de taak kan door elke sympathisant gebeuren.

De administratie omvat:

-           Een verslag met de notulen van iedere bestuursvergadering en de algemene vergadering.

-           Een financieel overzicht (kasverslag).

-           Een ledenlijst (werkende leden en toegetreden leden apart vermeld).

-           Een lijst van alle voetbedevaarders sinds 1953 met hun aantal bedevaarten.

-           Een lijst van de deelnemers aan de laatste 3 voetbedevaarten.

ALGEMENE PUNTEN

-           Iedereen kan toegetreden lid worden van de Broederschap mits er voldaan wordt aan de voorwaarden in de statuten beschreven.

-           De bijdrage van de leden wordt onder meer gebruikt:

·        ter organisatie van een viering ter nagedachtenis van een overleden lid.

·        om de algemene onkosten van de door de Broederschap ingerichte bedevaarten te financieren.

-           Sinds 1962 wordt de voetbedevaart georganiseerd twee weken voor Sinksen.

-           De voetbedevaart vertrekt en eindigt in de O.- L.-Vrouwkerk te Boom.

-           Tijdens de voetbedevaart wordt er afwisselend gebeden en gezongen voor de overleden leden van de Broederschap, voor persoonlijke en algemene bedevaartintenties.

-           Bedevaarders die deelnamen aan minimaal één van de drie laatste voetbedevaarten worden persoonlijk aangeschreven voor de volgende bedevaart.

-           Alle leden worden jaarlijks uitgenodigd om deel te nemen aan alle activiteiten van de Broederschap.

-           Er wordt jaarlijks een dankviering georganiseerd.